O Eurostep

W Eurostep stale ulepszamy nasze systemy i produkty podłogowe. Nazywamy to ciągłym rozwojem produktu. W naszym nowoczesnym laboratorium badania i innowacje są częścią codziennej pracy. Uważamy, że najlepsze nie jest wystarczająco dobre. Dlatego dzień w dzień szukamy lepszego.

Innovation: Research and development

Innowacyjność: Badania i rozwój

The chemical industry is always on the go and the paints and coatings market is developing faster than most other industries. Whether it be improving on chemical development or new laws and regulations, Eurostep leads the way in innovation and knowledge of the latest technology. One of our pioneering developments is in the field of waterborne floor coatings. When it comes down to wear resistance, chemical resistance and a perfect aesthetic finish our paints belong to the best available on the market today.You can count on our excellent service to find the best solution and get the job done!

Opracowanie produktu

Po uzyskaniu akceptacji nowych rozwiązań są one przekazywane do produkcji, gdzie w wyniku wstępnego opracowania powstaje mała partia, która może być następnie poddana testom przeprowadzanym przez specjalnie wybranych techników Eurostep. Dopiero po pomyślnym zakończeniu testów może nastąpić produkcja i produkt zostaje udostępniony naszym klientom.

upscaling
Production and quality management

Zarządzanie produkcją i jakością

Proces produkcji Eurostep został dokładnie określony, prowadzony i kontrolowany przez nasz dział jakości. Dział ten dba o to, aby każda partia produktów była poddawana licznym testom i przechodziła je z wynikiem pozytywnym w ramach precyzyjnie zalecanych zakresów. Wszystkie materiały w Eurostep poddawane są podobnym, szeroko zakrojonym testom, zanim otrzymają zgodę na przejście do działu sprzedaży. System zarządzania jakością Eurostep za pewnia, że wszelkie błędy produkcyjne są wykrywane na wczesnym etapie procesu.

Aplikacja

Po spełnieniu wszystkich powyższych procedur materiały mogą zostać wysłane do techników. Eurostep słynie z szybkiej i skutecznej usługi dostawy, która zawsze odpowiada potrzebom klienta. Szczegółowe opisy produktów i arkusze danych technicznych, jak również nasz personel laboratorium technicznego są dostę pne, aby pomóc klientom, kiedy i gdzie jest to potrzebne. Jeśli problem pojawi się przed, w trakcie lub po dostawie, my w Eurostep jesteśmy do pomocy. Obsługa klienta zajmuje wysokie miejsce na naszej liście priorytetów i jest podstawowym aspektem naszej działalności.

Application

Zobacz nasze najnowsze osiągnięcia